Pro Perfekt

SDS to skrót od angielskiego safety data sheet (dawniej MSDS, ang. material safety data sheet) i nie znaczy nic innego, jak karta charakterystyki.

Czym natomiast jest karta charakterystyki? To dokument zawierający ostrzeżenia dotyczące zagrożeń jakie powoduje dana substancja lub mieszanina chemiczna, sposoby zapobiegania tym zagrożeń, informacje co zrobić w przypadku, gdyby doszło do skażenia tą substancją lub mieszaniną chemiczną, a także dane fizykochemiczne na jej temat.

Pro-Perfekt wykonuje karty charakterystyki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi. Przez okres ważności karty Pro-Perfekt ponosi przed swoim klientem odpowiedzialność za nią. W przypadku jakiejkolwiek kontroli, firma ta bierze na siebie odpowiedzialność przed organem kontrolującym i wyjaśnia z nim wszelkie zastrzeżenia co do treści karty (nieodpłatnie).

Ustalanie ceny za dane zlecenie odbywa się w sposób indywidualny. Firma uwzględnia wówczas  rodzaj współpracy, wymagania klienta oraz ilości kart.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z firmą Pro-Perfekt, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie http://properfekt-msds.pl/, mail lub telefon (podane również na stronie).


Pro-Perfekt
Gnieźnieńska 3/20
61-015 Poznań
tel. 662 011 087

Zobacz także:

Profesjonalne usługi cięcia laserowego stali

Profesjonalne usługi cięcia laserowego stali

Trwałe posadzki granitowe

Trwałe posadzki granitowe

Kowalczyk - produkcja plastikowych i szklanych zniczy

Kowalczyk - produkcja plastikowych i szklanych zniczy

Jakościowe sprzęgła zębate

Jakościowe sprzęgła zębate