Biuro Tłumaczeń PWN - tłumaczenia przysięgłe

Nie wszystkie dokumenty, którymi posługujemy się na co dzień, mogą zostać przetłumaczone przez tłumacza. Okazuje się bowiem, że niektóre typy dokumentów wymagają dodatkowych kwalifikacji, aby urzędy państwowe lub inne instytucje mogły skorzystać z takiego tłumaczenia i uznać je za pełnoprawne.Właśnie dlatego istnieją tłumaczenia przysięgłe, aby każdy miał szansę zyskać tłumaczenie dokumentu, które od razu będzie posiadało prawne poświadczenie tego, że jest całkowicie zgodne a oryginałem. Jakie dokumenty muszą mieć takie poświadczenie? Zwykle je to dokumentacja rejestrowa taka jak różne zaświadczenia NIP, REGON, czy odpisy KRS, których wymagają zagraniczne podmioty. Również wszelkie pełnomocnictwa, upoważnienia i weksle powinny został przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. A co z dokumentami, których wymagają banki, aktami urodzenia, małżeństwa? One też oczywiście muszę zostać przetłumaczone przez tłumacza z odpowiednimi kwalifikacjami. Tłumaczenia przysięgłe obejmują również świadectwa szkole i dyplomy uczelni wyższych, a także wszelkie dokumenty, który poświadczają posiadane kwalifikacje zawodowe. W przysięgłe tłumaczenia warto zaopatrzyć się zawczasu, aby niepotrzebnie nie tracić później czasu i nie opóźniać załatwiania ważnych spraw. Biuro Tłumaczeń PWN oferuje pełen zakres wykonywania tłumaczeń, w tym także przysięgłych, o czym przekonać się można, wchodząc na stronę http://tlumaczenia-pwn.pl/oferta/tlumaczenia-pisemne/tlumaczenia-przysiegle. Właśnie tam zebrane zostały wszelkie informacje na temat dostępności wybranych tłumaczeń, które mogą zainteresować klientów oczekujących tłumaczenia.Poleng Sp. z o.o.
Pamiątkowa 24/1
61-505  Poznań
tel. +48 61 641 25 8

Zobacz także:

Oferta kabin do komfortowej pracy tłumacza

Oferta kabin do komfortowej pracy tłumacza